Cruxer

Waarom compliance by design?

Het veranderthema ‘Compliance by design’ vormt een rode draad voor de oplossingen die we bieden. Vanuit gebruikers kregen we de vraag waarom dat dit een relevant thema is voor de inrichting van de bedrijfsvoering. Compliance is toch meer extern georiënteerd, wordt gezien als een verplichting en waarom is het dat belangrijk.

Tijd om hier een blog aan te besteden waarbij we dieper ingaan op dit onderwerp!

Als je kijkt naar de definitie van ‘Compliance by design’ dan gaat het enerzijds in het design (het ontwerpen van systemen, processen en producten) en anderzijds over compliance (voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten) waarbij het idee is dat je achteraf geen extra inspanningen hoeft te doen.

Bij organisaties die onder toezicht staan en/of te maken hebben met toename van wet- en regelgeving (die vaak overlapt) is dit een relevant onderwerp.

Compliance by design is een concept dat verwijst naar het ontwerpen van systemen, processen of producten met de intentie om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. Het idee is dat wanneer compliance een integraal onderdeel van het ontwerp is, het systeem automatisch aan de regels voldoet en er geen extra inspanning nodig is om achteraf aanpassingen te maken.

Dit concept wordt vaak toegepast in de context van gegevensbescherming en privacy, waarbij bedrijven systemen moeten ontwerpen die voldoen aan de regelgevende vereisten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Door bijvoorbeeld bij het ontwerp van een applicatie rekening te houden met privacy-vereisten, kan het bedrijf het aantal privacy-risico's beperken en eventuele toekomstige boetes en sancties voorkomen.

Het doel van compliance by design is om te zorgen dat compliance niet alleen wordt beschouwd als een afzonderlijk proces dat achteraf moet worden uitgevoerd, maar als een integraal onderdeel van het ontwerpproces.

De principes van ‘Compliance by design’ gaan echter verder. Organisaties die zich hierin verdiepen creëren een diepgaand inzicht in de bedrijfsvoering en de vereisten die worden gesteld aan de bedrijfsvoering. Op die manier zijn zij in staat om sneller in te spelen op ontwikkelingen en weten ook meteen wat ze moeten doen om te voldoen aan de vereisten. Los van de efficiency-voordelen biedt dit dus een meer effectieven

Daarnaast vraagt een ‘compliance by design’ aanpak ook afstemming met verschillende disciplines waardoor samenwerking wordt versterkt en silowerking wordt verminderd.

Door het inzicht wat wordt gecreëerd krijgt een organisatie ook meer bewustzijn over wat eea betekent en wordt zij in staat gesteld om eigen beleid concreet te formuleren waarbij niet alleen wordt gekeken naar de verplichte vereisten maar juist ook naar de doelstelling die de organisatie voor ogen heeft en hoe het beleid daarin richting kan geven en het op een praktische manier in te richten in de bedrijfsvoering.

Met een ‘Compliance by design’ aanpak worden deze facetten geraakt, werk je aan een geïntegreerde bedrijfsvoering waarin guidelines op een praktische wijze worden geïmplementeerd en onderlinge samenwerking wordt versterkt. Het is dus niet zo dat je enkel en alleen richt op de externe vereisten, maar de manier van werken faciliteert een integrale bedrijfsvoering.

Wil je meer informatie over deze aanpak, neemt contact op via een telefoontje of via de mail.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.