Cruxer

Privacy verklaring

Omdat we uw privacy belangrijk vinden, willen we u graag informeren over ons privacybeleid. Ons privacybeleid voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) is verantwoordelijk voor de (persoons)gegevens die worden verkregen via de Cruxer website.

Door het uiteenzetten van ons privacybeleid willen wij u informeren over hoe Cruxer persoonsgegevens verzamelt, met welk doel dit gebeurt, waar de gegevens worden opgeslagen, hoe lang ze worden bewaard en hoe ze worden beveiligd.

Tenslotte willen we u informeren over hoe u gebruikt kunt maken van de rechten die u op grond van de AVG als consument heeft.

1 Welke informatie wordt verzameld en met welk doel?

Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) verzamelt persoonsgegevens.

1a Wanneer u de website Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) bezoekt of via deze website contact met ons opneemt, worden gegevens door ons verzameld en geanalyseerd. Het doel van het verzamelen en analyseren van deze gegevens is dat we u op de hoogte kunnen houden van informatie en/of aanbiedingen die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Deze informatie en/of aanbiedingen kunnen wij u vervolgens via de mail toesturen.

1b Naast persoonlijke gegevens verzamelen we ook anoniem analytische data van het gebruikersgedrag op de website.

2 Het geven van toestemming

Het verzamelen en analyseren van gegevens zoals hiervoor onder 1a aangegeven, gebeurt alleen indien u hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Hierna wordt in artikel 3 een omschrijving gegevens van de tools die wij gebruiken om gegevens te analyseren.

Gebruikte tools voor analyse

Algemeen:

Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) gebruikt, om de website naar behoren te laten werken, functionele en analytische tools. De functionele tools zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en met de analytische tools wordt het gebruik van de website gemeten. Het meten van het gebruik van de website is onderdeel van de verplichting die Cruxer heeft om te rapporteren over het functioneren van de website.

De analytische metingen kunnen overigens niet worden herleid tot personen of: zijn zo ingesteld dat bij de verwerking de impact op privacy geminimaliseerd is.

3 Tooling

3.1. Functionele tools

De functionele tools zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

het opslaan van niet persoonlijke voorkeuren, zoals de taal, locatie, device, browser, etc.

het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutie gegevens van je scherm

het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven

het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft

3.2. Analytische tools

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, probeert de Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) continu te meten met behulp van de volgende tools:

Google Analytics

Search Console

Google Tag Manager

Vimeo

Het is onderdeel van de taak van de Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) om te rapporteren over de prestaties van de website. Daarvoor is het nodig om webstatistieken bij te houden.

Cookies die door een of meerdere van bovengenoemde tools worden geplaatst zijn zodanig ingericht dat er minimale tot geen inbreuk is op de privacy van gebruikers.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij gebruiken analytische cookies voor:

het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

4 Sollicitaties

Wanneer u solliciteert voor een functie bij Cruxer, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het verwerken van uw sollicitatie.

5 Waar bewaren wij uw gegevens?

De gegevens die wij ontvangen en verwerken, worden beheerd door de onderstaande partijen.

5.1. Gmail

Het e-mailverkeer van de website wordt gehost door Gmail. Als u contact opneemt via e-mail worden de betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Gmail.

5.2. Google Drive

De overeenkomsten, zoals bv arbeidsovereenkomsten, leveranciers, of partner contracten, waar uw persoonsgegevens in staan, worden opgeslagen op de Google Drive.

5.3. Content Management System website

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en bedrijfsnaam) worden opgeslagen in ons online content management systeem genaamd CRAFT.

5.4. Pipedrive (CRM)

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en bedrijfsnaam, communicatie en evt. overige informatie) worden opgeslagen in de database van ons CRM systeem genaamd Pipedrive. Deze door ons gebruikte software Pipedrive voldoet aan de GDPR / AVG regelgeving.

6 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze bewaren, tenzij wij de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren. Zo bewaren we sollicitatiegegevens standaard niet langer dan 2 maanden zodat wij gelegenheid hebben om na een eventuele beëindiging tijdens de proeftijd de overige kandidaten te kunnen benaderen. Persoonlijke gegevens die benodigd zijn voor (leveranciers / partner) contracten worden door ons bewaard tot het moment dat een contract verloopt en niet wordt verlengd.

Wanneer je daarvoor toestemming geeft, dan bewaren we jouw gegevens voor een eventuele andere functie, uiterlijk voor de duur van één jaar. Gegevens bewaren we niet langer van de wettelijke voorgeschreven termijn van 7 jaar (artikel 52 Wet Rijksbelastingen) Aan het bewaren van de gegevens van de professionals is geen tijdsduur gekoppeld. Uiteraard zullen hun gegevens op eerste verzoek van hen worden verwijderd alsook wanneer blijkt dat zij niet meer werkzaam zijn in hun branche.

7 Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Gegevens worden digitaal opgeslagen in de hiervoor onder 5.1, 5.2, 5.3 en 5,4 genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ons of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen de medewerkers van Cruxer of voor wie dat noodzakelijk is voor het goed laten functioneren van de organisatie, hebben toegang tot de gegevens. Daarnaast heeft iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht. Verder worden bezoeken aan de website beveiligd door een SSL-certificaat. Deze beveiliging is te herkennen aan het groene slotje voor de url. Dit certificaat betekent dat uw verbinding met de website, en eventueel die van het festival, privé is.

8 Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe oefent u deze uit?

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de onderstaande rechten. Wanneer u een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kunt u het beste contact met ons opnemen via e-mail: info@cruxer.nl

8.1. Recht op inzage

U heeft te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die bij Cruxer zijn vastgelegd en bewaard worden.

8.2. Recht op rectificatie

Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Cruxer.

8.3. Recht op gegevensportabiliteit

Indien u persoonsgegevens die door Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) zijn opgeslagen over wilt dragen naar een andere dienstverlener, dan kunt u een verzoek daartoe mailen aan: info@cruxer.nl. Wij zullen dan zorgdragen voor overdracht van de gegevens aan die andere partij.

8.4. Recht op verwijdering

Wanneer u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens bij Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) worden vastgelegd, dan heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. U kunt een verzoek daartoe mailen aan: info@cruxer.nl.

8.5. Recht op het indienen van een klacht

Indien u van mening bent dat Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, zouden wij het waarderen wanneer u eerst contact met ons opneemt. U heeft echter altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van deze privacyvoorwaarden of anderszins nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u een bericht sturen naar ons e-mailadres via info@cruxer.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.