Cruxer

Disclaimer

De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.). Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.), welke geen eigendom zijn van Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.), maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.). Hoewel Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) worden onderhouden wordt afgewezen. Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.) sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Cruxer (Cruxer Coöperatie U.A.)

De Gijrath 30
5554 RL
Valkenswaard
info@cruxer.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.