Cruxer

Onze visie

Onze overtuiging is dat het creëren van inzicht een cruciale factor is voor het verbeteren van prestaties en het succesvol implementeren van veranderingen binnen organisaties. Vaak ontbreekt het organisaties echter aan een grondig begrip van deze onderlinge samenhang, wat leidt tot verspilling en gemiste kansen. Door helder inzicht te verkrijgen in hoe diverse functiegebieden op elkaar inwerken, kunnen organisaties synergieën identificeren, efficiëntie bevorderen en weloverwogen beslissingen nemen. Dit doen we ondermeer door Processen, Architectuur en GRC met elkaar te verbinden.

Onze visie is om organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van dit inzicht en het realiseren van een samenhangende en effectieve bedrijfsvoering.

Wij zijn ervan overtuigd dat organisaties ernaar streven zelfstandig te opereren, de leiding te nemen in hun eigen veranderingsprocessen en afhankelijkheden te minimaliseren.

Wij bieden van tools, kennis en expertise waarmee onze klanten in staat worden gesteld om zelfstandig hun doelen te bereiken. Onze oplossingen zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van capabilities en het bevorderen van een cultuur van voortdurende verbetering. Specifieke software oplossingen kunnen daarbij beperkingen en ongewenste afhankelijkheden creeëren en versterken vaak de silowerking binnen organisaties. Daarom ontwikkelen we geen eigen software; in plaats daarvan maken we gebruik van twee open platforms (Mavim en het Power Platform van Microsoft). Met deze platformen hebben we digitale oplossingen gebouwd voor de ondersteuning van processen, architectuur en GRC die we blijven doorontwikkelen. Door de open opzet stellen we onze klanten in staat om zelfstandig te innoveren en te groeien.

Onze visie is het mogelijk maken van zelfstandigheid, regie en minimale afhankelijkheid voor onze klanten, waarbij wij hen ondersteunen en begeleiden om hun doelstellingen te realiseren.

Een compliant organisatie, start vandaag!

Neem contact op met Eric

Met veel plezier ontwar ik schijnbaar onoplosbare, complexe vraagstukken. De verspilling van energie, geld en tijd gaan me aan het hart. Ik breng duidelijkheid en richting als anderen het vaak niet meer weten.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.