Cruxer
title

Management Control Framework

Cruxer heeft het Management Control Framework ontwikkeld. Het management control framework (MCF) is een systeem van beleid, procedures, processen en controles dat wordt gebruikt door organisaties om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering effectief en efficiënt is en om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelstellingen behaalt. 

Het omvat een reeks methoden, instrumenten en best practices die worden gebruikt om prestaties te meten, risico's te beheren en te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en interne beleidsregels. Dit helpt organisaties in een migratie naar meer integrale èn volwassen besturing en digitalisering van de bedrijfsvoering.

Management Control Framework

Interne beheersing

Het framework biedt het management van een organisatie een raamwerk voor het beheersen en sturen van de organisatie. Het helpt bij het identificeren van de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) en de processen die moeten worden gecontroleerd om de doelstellingen te behalen. Het biedt ook duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Een management control framework kan verschillende elementen bevatten, zoals risicobeheer, operationele controles, interne controle, financiële controles en rapportage, compliance en governance. Een goed ontworpen MCF is afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie en biedt een kader voor het beheersen van de risico's en het maximaliseren van de kansen, terwijl het zorgt voor efficiëntie en effectiviteit in de bedrijfsvoering.

title
Management Control Framework

Externe verantwoording

Met de externe verantwoording legt de organisatie verantwoording af aan externe belanghebbenden, zoals klanten, investeerders, toezichthouders, de overheid, de samenleving en andere belanghebbenden buiten de organisatie. Het is een belangrijk onderdeel van 'Compliance by Design' en helpt bij het waarborgen van transparantie en verantwoordelijkheid.

Met onze oplossing slagen we er in om vraagstukken die spelen op dit vlak (denk aan privacy, informatiebeveiliging, KYC), binnen een korte tijd inzichtelijk te maken en maatregelen te definiëren om dat (verder) te verbeteren

De externe verantwoording steunt daarbij op de interne beheersing. Je legt de beheersing het dus nog maar op één plaats vast in plaats van in verschillende oplossingen. Daarbij wordt je ondersteund het met alle relevante vereisten en frameworks van ondermeer DNB, AFM, Cobit, Norea, ISO, NEN, Verbond van verzekeraars die in het Management Control Framework beschikbaar zijn. 

Door het verstrekken van externe verantwoording aan belanghebbenden buiten de organisatie, kunnen organisaties hun transparantie en verantwoordelijkheid verbeteren en het vertrouwen van belanghebbenden in de organisatie vergroten.

Management Control Framework

Verbeteren samenwerking

Uitdaging voor veel organisaties is om samenwerking over de gehele keten goed te organiseren en processen te monitoren​. 

Inzet van point solutions voor een specifiek functiegebied zoals procesmanagement, mining, architectuur en/of GRC versterken vaak de silowerking en ondervangen slechts een deel van de problematiek​

De opzet van het Management Control Framework is er op gericht om de onderlinge samenhang inzichtelijk te maken en op een meer eenduidige manier te kijken naar de bedrijfsvoering. In onze oplossing kunnen Processen, Architectuur, Interne beheersing en Externe verantwoording vanuit één en dezelfde optiek bekeken worden. 

Door te werken aan een integrale bedrijfsvoering, cultuur van openheid, samenwerking en communicatie, kan de silowerking in de organisatie worden verminderd en kan de organisatie effectiever en efficiënter worden.

Management Control Framework

Een complete oplossing ...

Het Management Control Framework biedt je een complete oplossing voor het beheersen en sturen van jullie organisatie. Het omvat verschillende elementen en functionaliteiten die samenwerken om ervoor te zorgen dat de organisatiedoelstellingen worden bereikt en de prestaties worden geoptimaliseerd. Enkele belangrijke functionaliteiten van een management control framework zijn onder andere:

  1. Doelstellingen en strategiebepaling: Het framework moet helpen bij het vaststellen van duidelijke doelstellingen en een strategie om die doelen te bereiken. Dit omvat het identificeren van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) die relevant zijn voor de organisatie.
  2. Prestatiemeting: Een effectief framework omvat mechanismen om de prestaties van de organisatie te meten en te monitoren. Dit kan betrekking hebben op financiële indicatoren, operationele prestaties, klanttevredenheid, kwaliteitsnormen, etc. Het verzamelen en analyseren van relevante gegevens is essentieel om inzicht te krijgen in de huidige prestaties en om eventuele afwijkingen te identificeren.
  3. Risicobeheer: Het framework moet ook gericht zijn op het identificeren, evalueren en beheersen van risico's die van invloed kunnen zijn op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Dit omvat het opzetten van interne controlesystemen en het implementeren van maatregelen om de risico's te verminderen of te beheersen.
  4. Communicatie en rapportage: Een effectief management control framework faciliteert een gestroomlijnde communicatie en rapportage binnen de organisatie. Dit omvat het verstrekken van tijdige en relevante informatie aan de juiste belanghebbenden, zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
  5. Continue verbetering: Het framework moet de mogelijkheid bieden om feedback te verzamelen, incidenten te registreren, bevindingen vast te leggen en op te volgen, prestaties te evalueren en verbeteringen aan te brengen. Dit kan worden gedaan door middel van periodieke evaluaties, audits en het implementeren van verbeteringsinitiatieven.
Management Control Framework

Als versneller ...

In de oplossing hebben we best-practices vanuit de markt (denk aan Norea, Cobit, DMM, CMM, ..) digitaal beschikbaar. Hiermee wordt je in staat gesteld om aan de hand van de best practices de noodzakelijke beheersmaatregelen op een snelle manier te beschrijven waarbij de context van jullie organisatie centraal staat. Dus geen letterlijke doorvertaling van de wet- en regelgeving met formele teksten die moeilijk worden begrepen, maar een beheersing in de taal van jullie organisatie die steunt op de wettelijke eisen en vereisten.

Daarnaast gebruiken we de overlap tussen de verschillende toetsingskaders (bv informatiebeveiliging, privacy) om een versnelling aan te brengen. Als er vereisten zijn vanuit privacy die ook relevant zijn voor informatiebeveiliging, hoeven deze niet opnieuw uitgewerkt te worden. We hebben de overlapping tussen de thema's in kaart gebracht, waardoor de prioriteiten duidelijk worden en je je kunt concentreren op de relevante vereisten, in plaats van dubbel werk te verrichten.

Een compliant organisatie, start vandaag!

Neem contact op met Eric

Met veel plezier ontwar ik schijnbaar onoplosbare, complexe vraagstukken. De verspilling van energie, geld en tijd gaan me aan het hart. Ik breng duidelijkheid en richting als anderen het vaak niet meer weten.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.