Cruxer

Onze klanten

Onze klanten hebben te maken met steeds meer regulering

Ze zoeken naar een oplossing waarmee ze proactief risico's kunnen beheersen, hun doelstellingen kunnen nastreven en tegelijkertijd kunnen voldoen aan regelgeving en voorschriften.
Ze streven ernaar dit volledig te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden en processen, omdat ze geloven dat dit niet alleen de eigen bedrijfsvoering verbetert, maar uiteindelijk ook de tevredenheid van hun klanten verhoogt.

Onze klanten vinden het belangrijk om zelf regie te houden op de beoogde verandering waarbij zij in staat worden gesteld om eventuele wijzigingen zelfstandig door te voeren en te anticiperen op ontwikkelingen. 

Het Management Control Framework van Cruxer faciliteert de klanten bij het realiseren van deze doelstellingen

Onze klanten

Dela

DELA is een organisatie die in 1937 is opgericht met als hoofddoelstelling om iedereen een waardige uitvaart te kunnen garanderen. Dit was een tijd waarin veel mensen armoede kenden en een eervolle uitvaart voor hen gewoonweg niet mogelijk was. Deze nobele doelstelling heeft er inmiddels toe geleid dat DELA is uitgegroeid tot een coöperatie met ruim 4 miljoen leden actief in Nederland, Duitsland en België.

Wat maakt de transformatie bij DELA zo complex?

Alfo Melisse geeft zijn visie op de transformatie bij Dela en legt de vinger op de zere plek: “De transformatie die wij destijds gehad hebben en de twee nieuwe transformaties brengen een nieuwe complexiteit met zich mee, want wat de in de loop der jaren is veranderd, is dat de druk vanuit regelgeving enorm is toegenomen en het aantoonbaar op orde hebben van zogenaamde ‘hygiëne factoren’ heeft een extra last met zich meegebracht. Dat betekent dat we de laatste jaren hebben gewerkt aan een raamwerk voor integrale risicobeheersing wat behoorlijk omvangrijk is. Het gaat hierbij om 130 controls waar je continu inzicht in wilt hebben om te weten hoe we ervoor staan.”

“Inmiddels hebben we een raamwerk gecreëerd dat gebruikt kan worden bij de uitvoering van onze dagelijkse activiteiten. Binnenkort hopen we de stap te maken om hierin vrijwel geautomatiseerd onze compliance rapportages te genereren in plaats van de weken werk die er ieder jaar opnieuw gaan zitten in het aantoonbaar compliant zijn voordat De Nederlandse Bank op bezoek komt.” Alfo vervolgt: “Een belangrijk vraagstuk hierbij is dat mensen zichzelf gaan gedragen vanuit de regels die we hebben opgesteld. Dat is geen eenvoudige uitdaging want we zijn een organisatie waar we betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan, maar waar we ook een hoge mate van autonomie in het dagelijks handelen van medewerkers eisen. Daarbij verschaft zo’n compliance raamwerk een soort van kader waarbij mensen het gevoel kunnen krijgen dat hen een stukje autonomie wordt afgenomen. Dus enerzijds vinden we die vrijheid erg waardevol, maar en tegelijkertijd is er geen keuze in de opvolging en moeten we normatiever worden in de uitvoering. Daar waar we dat zijn, zien we ook wel dat er opvolging begint te komen als mensen beginnen te begrijpen en zien hoe het werkt. Dan krijgt dat ook weer geleidelijk navolging als ware het een olievlek die zich in de organisatie verspreidt.”

Alfo realiseert zich dat “als een olievlek verspreiden” gemakkelijk klinkt, maar dat er veel energie gestoken zal moeten worden om mensen blijvend op hygiëne factoren te laten presteren.

title
Onze klanten

PGB Pensioendiensten

PGB Pensioendiensten is de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PGB. Het is een innovatieve organisatie met een sterke, open cultuur. We volgen nieuwe trends en ontwikkelingen en willen het beste resultaat voor de deelnemers bereiken door te innoveren. Zij behoort tot de snelst groeiende pensioenfondsen met de overtuiging dat met een grotere omvang de belangen van de deelnemers versterkt worden.

Onze klanten

Monuta

In gesprek met ....Frank Proost, Manager Risk bij Monuta. Als uitvaartverzorger en verzekeraar is het essentieel dat het uitvaartproces goed verloopt. Het belang van een beheerste bedrijfsvoering en het minimaliseren van risico's is hierin essentieel.

In deze video vertelt Frank hoe het Management Control Framework hen hierbij helpt. Bijvoorbeeld door de benodigde beheersmaatregelen vast te leggen en te koppelen aan externe normeringen en deze ook tussentijds te toetsen. Hierbij zijn zij geholpen door het team van Cruxer Coöperatie U.A. Met hun aanpak en framework hebben zij gezorgd voor een kick start van de implementatie.

title
Een compliant organisatie, start vandaag!

Neem contact op met Eric

Met veel plezier ontwar ik schijnbaar onoplosbare, complexe vraagstukken. De verspilling van energie, geld en tijd gaan me aan het hart. Ik breng duidelijkheid en richting als anderen het vaak niet meer weten.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren.
Bekijk onze Privacy voorwaarden.